Договір публічної оферти на оплатне надання послуг

Цей договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Марченко Ірина Анатоліївна ЄДРПОУ 3064719400, (надалі – Виконавець), яка є платником єдиного податку 2-ї групи, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб, який являється офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з Замовниками договір надання інформаційно-консультаційних послуг, опис яких розміщений у відповідному розділі сайту https://marijamoertl.online/ukr


Виконавці, що мають намір здійснювати надання Послуг через Веб-сайт https://marijamoertl.online/ukr та Замовники при придбанні Послуг, опис яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr його лендінгових сторінках та його сторінках в соціальних мережах, приймають умови цього Договору про нижченаведене:


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Договірні відносини між Виконавцем і Замовником оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення придбання Послуги кнопки "ЗАМОВИТИ" зокрема, але не виключно: «Записатися», «Оформити попередню оплату», «Прийняти участь», «Зробити внесок», «Купити квиток», «Для проекта», «Вибрати суму», «Донейшен», «Перерахувати», тощо, яка передбачає здійснення замовлення та/або купівлю Послуги, означає, що Замовник, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором, Замовник приймає умови, порядок оплати і надання послуг Виконавцем, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов цього Договору.


ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr і застосування якого є обов'язковим для всіх третіх осіб, що містить пропозицію Виконавця, щодо надання Послуг, опис яких знаходиться на Веб-сайті Виконавця, спрямованих невизначеному колу осіб, у тому числі Замовникам.

«Акцепт» — прийняття Замовником пропозиції Виконавця щодо придбання Послуг, опис яких знаходиться на Веб-сайті Виконавця https://marijamoertl.online/ukr, шляхом оформлення Замовлення та/або оплати Послуг(и), опис якої знаходиться на Веб-сайті Виконавця та/або на пов'язаних сторінках в мережі інтернет.

«Оферта» – цей документ «Договір публічної оферти на оплатне надання інформаційно- консультаційних послуг», розміщений у мережі інтернет за адресою https://marijamoertl.online/ukr

«Послуга» — інформаційно-консультаційні послуги, в тому числі але не виключно послуги соціального характеру і допомога та/або предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі у матеріальній та/або нематеріальній формі) та/або оплата за участь у заході (фестиваль, тренінг, конференція, семінар, розвиваюча/трансформаційна гра, тощо) та/або індивідуальна консультація та/або участь у групі/чаті/клубі (як на постійній основі, так і разово), інформація про які розміщена на Веб-сайті https://marijamoertl.online/ukr. Послуги можуть надаватися за допомогою засобів телекомунікаційного, електронного зв'язку (в тому числі через мережу інтернет), очно та/або через третіх осіб.

«Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://marijamoertl.online/ukr та мають намір придбати ту чи іншу Послугу.

«Виконавець» — Фізична особа-підприємець Марченко Ірина Анатоліївна та/або будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які є власниками чи розповсюджувачами Послуг згідно чинного законодавства та надають їх за допомогою Веб-сайту Виконавця та пов'язаних сторінок та/або мають намір їх надавати/продавати.

«Договір» – платний договір між Замовником і Виконавцем на надання Послуг, який укладається за допомогою Акцепту Оферти.

«Донейшен» — вільна оплата, коли Замовник на власний розсуд перераховує будь-яку суму за послуги згідно до цього Договору, як в гривні, так і в будь-якій іншій вільноконвертованій валюті.

«Законодавство» — чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. Предметом Договору є платне надання Виконавецем Замовнику Послуг на умовах Оферти.

3.2. Виконавець та Замовник підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.3. Виконавець підтверджує, що діє у відповідності з вимогами діючого законодавства України.


ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ


4.1. Виконавець зобов'язаний:

При наданні Послуги Виконавець зобов'язаний дотримуватись умов Оферти;

Виконувати замовлення Замовника в разі надходження оплати від Замовника;

надати Замовнику Послуги згідно з пропозиціями і описами на відповідній сторінці Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr і умовами даного Договору;

4.2. Виконавець має право:

В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по наданню Послуг за Договором та/або виступати від імені та за дорученням третіх осіб та/або продавати послуги/товари/нематеріальні автиви третіх осіб;

Змінити Оферту, як це передбачено в п. 8.3 цієї Оферти.

Публікувати та поширювати інформацію про хід, спосіб та результати надання Послуг Замовнику.


ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЗАМОВНИКА


5.1. Замовник зобов'язаний:

Своєчасно оплатити на умовах цього Договору. Комісію банка Замовник сплачує за свій рахунок та сам відповідає за ознайомлення з умовами роботи банківських та фінансових установ через які здійснює платіж Виконавцю;

Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

Оформити Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr;

Ознайомитись з описом Послуг на відповідній сторінці Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr.


ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Замовник може самостійно оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr шляхом отримання Рахунку, або зробивши Замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr.

6.2. Строк формування Рахунку на оплату до 2 робочих днів з моменту надходження Замовлення. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування Рахунку на оплату починається з першого після вихідного робочого дня.


ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Послуг.

7.2. Вартість Послуги може змінюватись в залежності від строку платежу (рання оплата, термінова покупка, покупка в декілька етапів, тощо), черговість оплат, кількість замовлень, періодичність покупок чи номенклатури Послуг.

7.3. Замовник може здійснити оплату наступними способами:

1) Через належно акредитовану відповідно до діючого законодавства платіжну систему.

2) За допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в Рахунку. Замовник оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати.

3) Через третіх осіб, якщо згода на таку оплату дана Виконавцем.

4) Iншим способом за домовленістю з Виконавцем

7.4. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на поточний рахунок Виконавця. В окремих випадках, на власний розсуд Виконавця, підтвердженням факту оплати може бути: а) копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати; б) копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату; в) копія квитанції терміналу, тощо.


УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ8.1. Після оформлення замовлення та його оплати, у кожному окремому випадку, ви отримуєте право відмовитись від Послуг та запросити повернення коштів. Ви маєте право відмовитись від оплачених послуг, повідомивши нас про це у встановлений термін.

8.1.2. Від дати отримання нами запиту на повернення залежить можливість повернення коштів та сума утримань, пов'язаних із поверненням.

8.1.3. Ви погоджуєтесь з тим, що, якщо ви вже почали користуватися послугами (отримали доступ до одного або кількох занять програми навчання або їх записів) протягом терміну відмови, ми утримаємо із внесеної вами суму вартості фактично наданих послуг, на момент отримання запиту на повернення.


8.2. Політика відмови від онлайн-навчання:

1) Ви маєте право відмовитись від онлайн-навчання протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з дати оплати навчання. У разі раннього бронювання послуг або оплати навчання частинами, датою оформлення замовлення (датою оплати послуг) вважається дата здійснення першого платежу.

2) Для отримання коштів зв'яжіться з нами та оформіть запит на повернення в установленому порядку.

3) Оскільки деякі пакети послуг передбачають надання закритої інформації та цінного контенту, а також доступ до закритих чатів, спільнот та груп, ви розумієте, що у разі оформлення повернення після надання вам подібної інформації та доступу до чатів, при поверненні, ми можемо утримати із внесеної вами суми від 10 до 50% вартості навчання, незалежно від кількості занять, до яких ви отримали доступ.


8.3. Оформлення повернення:

1) Для відмови від послуг та оформлення повернення напишіть нам за адресою marchenko024@gmail.com або зверніться до відділу турботи. Ми підтвердимо отримання запиту на повернення.

2) Для оформлення повернення, обов'язково повідомте нам: ПІБ та email, вказані при оформленні замовлення; назва Послуги (курсу, пакет послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмовитися від послуг та іншу необхідну інформацію.

3) Ви розумієте, що якщо ви не надасте необхідну інформацію, ми маємо право відмовити вам у поверненні та не розглядати ваше звернення.


8.4. Наслідки відмови від послуг:

1) Якщо ви оформили запит на повернення у вказаний термін, ми повернемо вам кошти протягом чотирнадцяти (14) днів з дня ухвалення запиту.

2) Для повернення коштів ми скористаємося тим самим способом платежу, який ви використовували для оплати послуг. Ми утримаємо із суми повернення всі додаткові комісії банків та платіжних систем, пов'язані з поверненням платежу.

3) Якщо ви не користувалися послугами (не взяли участь у заході, не переглянули доступні вам заняття) не з нашої вини або відмовилися від користування послугами з порушенням термінів та встановленого порядку, ми не відшкодовуємо вартість таких послуг.


8.5. Використання коштів на оплату іншого продукту

1) Не пізніше одного (1) місяця з дати здійснення платежу, ви маєте право запросити зарахувати сплачені кошти в рахунок оплати будь-якого іншого нашого товару (послуги). Якщо вартість продукту, що купується, перевищує розмір внесеної вами суми (депозиту), ви зобов'язуєтесь доплатити різницю до початку надання Послуг. Якщо сума депозиту перевищує вартість замовленого продукту, різниця вартості не повертається.

2) Для дотримання встановленого терміну ви повинні повідомити нас у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення.


8.6. Закінчення періоду відмови:

1) У випадку, якщо Послуги були надані в повному обсязі, до закінчення терміну відмови (наприклад: ви вже отримали доступ до всіх уроків та матеріалів) та/або до моменту отримання запиту на повернення, повернення коштів не здійснюється.

2) У разі отримання запиту на повернення (відмови від послуг) з порушенням встановлених строків відмови повернення коштів не здійснюється.


8.7. Внесений аванс бронює за вами зазначені умови та поверненню не підлягає.СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ


9.1. Виконавець починає надавати послуги за цим Договором в дату початку надання послуг.

9.2. Договір укладається на невизначений термін та набуває чинності з моменту натискання на кнопку "ОПЛАТИТИ", цим Замовник надає згоду здійснити покупку наявних у Виконавця Послуг та діє до моменту отримання Замовником Послуг від Виконавця і повного розрахунку за ними.

9.3. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі інтернет за зазначеною в п. 2 Договору адресою, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.

9.4. Якщо Рахунок на оплату, згенерований на основі Замовлення, не оплачений Замовником протягом 5 банківських днів в повному обсязі, Договір може бути розірваним Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення про таке розірвання Замовника.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

10.2. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник: а) порушив строки та умови оплати за цим Договором та/або б) не скористався послугами Виконавця у терміни, які повідомив Виконавець на відповідній сторінці Веб-сайту https://marijamoertl.online/ukr та/або електронною поштою та/або іншими засобами телекомунікаційного зв'язку;

10.3. Замовник розуміє і усвідомлює, що всі обіцяні результати від отриманих Послуг Виконавця, є наслідком узагальненого досвіду попередніх Замовників і зокрема Послуга може не принести очікуваного результату Замовнику.

10.4. Замовник послуг, реалізовуючи отриману від Виконавця інформацію, покладається виключно на власний здоровий глузд і на свої рішення, відносно області застосування Послуг Виконавця.

10.5. Справжнім Замовник погоджується, що треті особи, які діють від імені та за дорученням ФОП Ірини Марченко не несуть відповідальності за правильність або помилковість прийнятих Вами рішень щодо наданих Послуг і будь-якої інформації, продукції або інших доступних Вам за допомогою сайту https://marijamoertl.online/ukr, аудіо-, відео- і текстових матеріалів.

10.6. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Замовником недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, в т.ч. контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Замовником нової контактної інформації (e-mail, телефон).

10.7. У разі неотримання Замовником Послуги не з вини Виконавця або відсторонення Замовника від участі в тренінгу, фестивалі, іншому заході (Послузі) у зв'язку з порушенням цього Договору та/або односторонню відмову Замовника, кошти, сплачені Замовником за Послугу, не повертаються та жодні компенсації не надаються.

10.8. Виконавець несе відповідальність за порушення умов Договору, виключно у разі, якщо неналежне виконання сталося з його вини.

10.9. Виконавець не несе відповідальності за модифікацію і зміни програми тренінгу і розкладу занять, а також за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких забезпечується доступ до Послуги.

10.10. З Замовниками — нерезидентами України всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України (далі — «Суд»). Місце проведення засідань Суду — м. Київ, Україна.

10.11. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Замовника, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Замовника дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.12. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України.

10.13. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пеней, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Послуг за Договором.


ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами та/або обставинами непереборної сили, тобто, подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, що настали після укладення цього Договору та носять непередбачений і невідворотний характер.

11.2. До форс-мажорних обставин та/або обставинами непереборної сили належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, псування мережі інтернет та засобів телекомунікацій, викликані аваріями або несприятливими, погодними умовами, небезпеки і випадковості, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль, тощо), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин та/або обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження таких обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин та/аба обставин непереборної сили.

11.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через вищеперераховані обставини.

11.5. Якщо через форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили, перед припиненням цього Договору внаслідок таких обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.


ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ12.1. Інформація про Замовника використовується в цілях виконання його замовлення, надсилання пропозицій та інформаційних матеріалів Виконавця та/або розміщення відгуків Замовника про надані послуги Виконавцем, у разі їх наявності.

12.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://marijamoertl.online/ukr Замовник, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, володільцем якої є Виконавець, з метою обробки персональних даних, зазначеної у цьому пункті, а також про свої права, зазначені у статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Послуг, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Замовнику мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в Замовлені та/або анкеті телефонний номер.

12.3. Виконавець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних та/або інформаційних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення.

12.6. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих або домислюваних гарантій за Договором і прямо відмовляється від будь-яких гарантій та/або умов відносно непорушення прав, відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.

12.7. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, Замовник (чи представник Замовника, в т. ч. фізична особа, належним чином уповноважена укласти Договір від імені Замовника) запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що:

12.7.1. Замовник (представник Замовника) надав достовірні дані, у тому числі персональні дані Замовника (представника Замовника) для оформлення платіжних документів з оплати Послуг.

12.7.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому Замовник (представник Замовника): а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Оферти та Договору, в) повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору.

12.7.3. Замовник (представник Замовника) має всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.

12.8. Сторони мають право в будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.

12.9. У разі розбіжності у текстах англомовної та українськомовної версій Договору переважну силу має українськомовна версія Договору.